Regulamin

Luxury Apartments

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie oraz wymeldowanie odbywa się w obecności Rezydenta/zarządcy apartamentu.
 3. Zameldowanie do godziny 22:00 jest bezpłatne. Za zakwaterowanie w godzinach 22:00-00:00 obowiązuje dodatkowa opłata 80 zł, w godzinach 00:00-06:00 – dopłata 100 zł.
 4. Wymeldowanie od godziny 6:00 – 11:00 jest bezpłatne.
 5. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 11:00 należy uzgodnić z zarządcą apartamentu. Przedłużenie pobytu skutkuje dodatkową opłatą 10 zł/godz.
 6. Możliwość wcześniejszego przyjazdu przed godziną 16:00 należy uzgodnić z zarządcą apartamentu. Wcześniejsze zakwaterowanie skutkuje dodatkową opłatą 10 zł/godz.
 7. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 8. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 9. Zarządca obiektu ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 24 h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.
 10. Zarządca obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników, operatora lub innych gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 11. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł + pilot do bramy 150 zł.
 12. Nie zezwala się na zwierzęta domowe w apartamencie. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.
 13. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie
  pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 15. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 16. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek.
 17. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 18. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa.
  Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 19. O przyjeździe większej liczby osób niż zakłada to rezerwacja (max ilość osób w apartamencie – 6 osób) prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca apartamentu (stosownie do możliwości). W przypadku niedopełnienia tego punktu regulaminu zarządca apartamentu ma prawo naliczyć dodatkowe koszty związane z pobytem dodatkowych osób zgodnie z cennikiem. Dodatkowo będzie naliczona opłata 30 zł od osoby za dościelenie dodatkowej
  pościeli.
 20. O przyjeździe mniejszej liczby osób niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Zmniejszenie ilości osób w dzień przyjazdu lub w trakcie trwania pobytu nie skutkuje zmianą ceny za pobyt – obowiązuje cena z rezerwacji.
 21. Obowiązują ceny widoczne w cenniku w momencie dokonywania rezerwacji i przesyłane w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku dokonywania zmian w rezerwacji obowiązują ceny widoczne w cenniku w momencie dokonywania zmian. Promocje nie działają
  wstecz.
 22. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 23. Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę. Ponadto Goście apartamentu w dniu wyjazdu są zobowiązani do ściągnięcia bielizny hotelowej (ręczniki, stopki, ścierki, poszwa, poszewki, prześcieradło) i umieszczenie jej w miejscu wskazanym przez obsługę. Wytyczne narzucone przez Główny Inspektorat Sanitarny.
 24. Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 25. Cena za pobyt liczona jest od łącznej ilości osób przebywających w apartamencie podczas całego pobytu.
 26. Dodatkowe opłaty: Kaucja w wysokości 500 zł pobierana od gości płatna gotówką przy zakwaterowaniu do rąk Rezydenta. Preferowana waluta kaucji to PLN. Kaucja podlegać będzie zwrotowi w dniu wykwaterowania jeżeli nie stwierdzi się naruszenia Apartamentu oraz rzeczy będące na stanie wynajmowanego obiektu. W okresie świątecznym wysokość kaucji będzie zwiększona dwukrotnie.
 27. Rachunki i faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane drogą mailową na wskazany adres.
 28. Obsługa apartamentu lub obsługa serwisowa posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności gości w apartamencie.
 29. Ze względu na dokonywanie w apartamentach bieżących remontów (odświeżających lub naprawczych) oferta przedstawiona na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości pod względem kolorystycznym i designu. Przedstawiona oferta powinna być natomiast zgodna z zapewnianym w niej rodzajem wyposażenia w apartamencie.
 30. Zabrania się organizowania w apartamencie imprez, m.in. wieczorów panieńskich i kawalerskich.
 31. Zasady rezerwacji, płatności:
  a) Klienci rezerwujący on-line za pośrednictwem m.in: portali www.booking.com i www.airbnb.pl – płatności, zwroty zgodnie z zasadami i regulaminem rezerwacyjnym właściwego portalu.
  b) Klienci rezerwujący bezpośrednio – potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłaceniu wymaganego zadatku. Zadatek jest bezzwrotny i nie ma możliwości przeniesienia go na inny termin. – można odstąpić swoją rezerwację osobom innym jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tej sytuacji z biurem rezerwacji. – gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu, a także wypełnić kartę meldunkową w trakcie meldowania. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 32. W przypadku wystąpienia objawów lub stwierdzonego wyniku Covid-19 zarówno w trakcie pobytu jak i po opuszczeniu Apartamentu prosimy o niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji. Naszym celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii w związku z czym personel obsługujący będzie przetestowany.

www.luxuryzakopane.pl